Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego prowadzony jest przez Aktywa Plus Emilia Kowalska – Partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

 

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Misją SZOWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

 

W bogatej ofercie SZOWES:

→ Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.

→ Animujemy, czyli pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.

→ Doradzamy, czyli wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.

→ Szkolimy, czyli UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać w podmiotach ekonomii społecznej.

→ Świadczymy usługi, czyli udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI  i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych   i spółdzielni socjalnych.

→ Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli UDZIELAMY DOTACJE  I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

 

Więcej na: http://aktywneowes.pl/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OWES Szczecin za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OWES Szczecin za 2018 rok

 

ZAPYTANIA OFERTOWE


11.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację spotkań animacyjnych/spotkań z zakresu przygotowania lokalnych animatorów


11.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup oraz dostawę materiałów i pakietów szkoleniowych


9.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie i realizację szkoleń dla uczestników projektu z zakresu tworzenia PES w tym PS oraz szkoleń podstawowych i eksperckich szkoleniowych


9.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu w ramach szkoleń z tworzenia PES w tym PS oraz szkoleń podstawowych i eksperckich


3.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego


3.08.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego


01.08.2016

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację szkoleń dla uczestników projektu z zakresu tworzenia PES w tym PS oraz szkoleń podstawowych i eksperckich


01.08.2016

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu w ramach szkoleń z tworzenia PES w tym PS oraz szkoleń podstawowych i eksperckich


1.08.2016

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań animacyjnych/spotkań z zakresu przygotowania lokalnych animatorów


1.08.2016

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę materiałów i pakietów szkoleniowych


25.07.2016

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego


25.07.2016

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl