Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego prowadzony jest przez Aktywa Plus Emilia Kowalska – Partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Cel główny projektu: 50 osób (35 kobiet, 15 mężczyzn), 4 podmioty uprawnione do założenia przedsiębiorstwa społecznego i 1 przedsiębiorstwo społeczne zostanie przygotowanych do utworzenia 25 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w min. 3 nowych przedsiębiorstwach społecznych na terenie regionu szczecińskiego do 31.12.2018r., dzięki realizacji kompleksowej ścieżki
-podniesienia kompetencji i/lub kwalifikacji oraz zwiększenia dostępu do usług i kapitału.

 

Więcej na//: http://aktywneowes.pl/

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl