Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

 

Rewitalizacja społeczna to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzimy ten proces w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skupiamy się na konkretnym terytorium 18 gmin z terenu Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego. Pokazujemy siłę jednostek i sens wspólnot lokalnych w działaniach mieszkańców prowadzonych zgodnie z naszą autorską ścieżką tworzenia partycypacyjnego programu rewitalizacji.

 

Więcej o projekcie: http://spolecznarewitalizacja.pl/

 

 


ZAPYTANIA OFERTOWE


25.07.2017 r.

 

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Udostępniamy wzór umowy do zapytania ofertowego (w załączeniu)

 

 


24.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. W ramach zlecenia - których dotyczy zapytanie - wspierane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla obszarów zdegradowanych z terenu Gminy Brojce, Sołectwa: Dargosław, Tąpadły, Bielikowo.

Więcej... https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045609

 

 


20.09.2016 r.

 

 

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Wyniki oceny. Więcej...


01.09.2016 r.

 

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Szukamy animatorów lokalnych. Więcej...

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl