Społeczna Rewitalizacja

 

Tytuł projektu: Społeczna Rewitalizacja


Realizator: FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA, AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021


Rewitalizacja społeczna to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzimy ten proces w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skupiamy się na konkretnym terytorium 18 gmin z terenu Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego.


Projekt realizowany na terenie 18 gmin Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), w podziale na:

1) Fundacja Nauka dla Środowiska - 9 gmin: Barwice, Grzmiąca, w. Szczecinek, Ostrowice, Dobra , Brzeżno, Rąbino, w. Świdwin, Węgorzyno

2) Aktywa Plus - 4 gminy: Radowo Małe, Płoty, Karnice, Brojce

3) 4C Sp. z o.o. - 5 gmin: Dobrzany, Kozielice, Moryń, Krzęcin, Drawno

Działania w projekcie są kontynuacją podjętych wspólnie działań od 2016 roku w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

Planowane działania w obecnym projekcie zat.: "Społeczna Rewitalizacja" to.:

1) wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 6 liderów i  6 grup mieszkańców (po 5 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne, organizacja dwóch szkoleń miejscowych i dwóch szkoleń wyjazdowych:

a) Szkolenia wyjazdowe – 2 szkolenia 2 dniowe – (18 gmin x min 8 osób) zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne.
b) Szkolenia miejscowe liderów – 2 szkolenia jednodniowe – (18 gmin x min 12 osób) zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

2) realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.


Poniżej Regulamin Udziału w Projekcie:

UWAGA!!! ZMIANY W DOKUMENTACJI (2.08.2019)

Regulamin

Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego

Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego - konkursowy

Karta oceny przedsięwzięcia


UWAGA ZMIANA REGULAMINU!!! Od dnia 06 marca 2019 roku obowiązuje  nowy regulamin dla Projektu Społeczna Rewitalizacja.

 

Obowiązujący regulamin wraz z dokumentacją (formularze rekrutacyjne, wnioski na inicjatywy i inne), znajdują się pod adresem: https://ndsfund.org/assets/files/aktualnosci/marzec-2019/od-06032019.rar

 

wersja druk kolorowy lub druk czarno-biały:

Regulamin udziału w projekcie  kolor

Regulamin udziału w projekcie czarnobiale

 

Odpowiedzi na pytania udzielają Animatorzy Lokalni oraz Facylitator.

E-mail kontaktowy to: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Więcej o projekcie: http://spolecznarewitalizacja.pl/

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl