Społeczna Rewitalizacja

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych

UWAGA! Rusza konkurs na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” w gminach: Gmina Krzęcin, była Gmina Ostrowice, Gmina Brojce, Gmina Karnice, Gmina Moryń, Gmina Dobra, Gmina Kozielice, Gmina Dobrzany, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca, Gmina Radowo Małe, Gmina Brzeżno, Gmina Drawno, Gmina Rąbino, Gmina Świdwin (gmina wiejska), Gmina Węgorzyno, Gmina Szczecinek (gmina wiejska), Gmina Płoty.

Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego mogą być składane wyłącznie przez Grupy inicjatywne utworzone
z Uczestników Projektu „Społeczna Rewitalizacja”.
Działania będą mogły być realizowane tylko na obszarach rewitalizacji wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji ww. Gmin.

Formularz Fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia należy składać w terminie od 09.06.2020 r. do 09.08.2020 r.

Termin oceny wniosków: od 10.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

Prosimy o składanie wypełnionych fiszek w następujących formach:

 1. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: była Gmina Ostrowice, Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska), Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska)
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/NDS/2020
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 (budynek F), 75-620 Koszalin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/NDS/2020
 2. Inicjatywy lokalne z terenu Gmin: Płoty, Brojce, Karnice, Radowo Małe
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/APEK/2020
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/APEK/2020
 3. Inicjatywy z terenu Gmin: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń
  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING z dopiskiem „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/4C/2020 ”
  2. osobiście lub drogą korespondencyjną (kurierem lub pocztą) na adres: „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SPÓŁKA Z O.O. NON PROFIT, ul. Tkacka 19-22/303, 70-556 Szczecin
   z dopiskiem: „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – konkurs nr 1/REWA/4C/2020

REGULAMIN KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI do pobrania.

Regulamin konkursu

Załącznik 1. Regulamin Komisji Oceniającej

Załącznik 2. Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego

Załącznik 3. Wzór fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego

Załącznik 4. Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego – instrukcja

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnymi Animatorami.  Dane kontaktowe do Lokalnych Animatorów dostępne są pod adresem:

https://www.spolecznarewitalizacja.pl/animatorzy.html


Regulamin udziału projektu uległ zmianie w związku z dopracowaniem części konkursowej wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych  w ramach projektu “Społeczna rewitalizacja” nr projektu  RPZP.07.01.00-32-K102/1.

 


Poniżej Regulamin Udziału w Projekcie:

 

UWAGA!!! ZMIANY W DOKUMENTACJI (2.08.2019)

Regulamin

Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego

Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego - konkursowy

Karta oceny przedsięwzięcia


UWAGA ZMIANA REGULAMINU!!! Od dnia 06 marca 2019 roku obowiązuje  nowy regulamin dla Projektu Społeczna Rewitalizacja.

 

Obowiązujący regulamin wraz z dokumentacją (formularze rekrutacyjne, wnioski na inicjatywy i inne), znajdują się pod adresem: https://ndsfund.org/assets/files/aktualnosci/marzec-2019/od-06032019.rar

 

wersja druk kolorowy lub druk czarno-biały:

Regulamin udziału w projekcie  kolor

Regulamin udziału w projekcie czarnobiale

 

Odpowiedzi na pytania udzielają Animatorzy Lokalni oraz Facylitator.

E-mail kontaktowy to: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Więcej o projekcie: http://spolecznarewitalizacja.pl/


O PROJEKCIE


Tytuł projektu: Społeczna Rewitalizacja

Realizator: FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA, AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA, 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021

Rewitalizacja społeczna to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Prowadzimy ten proces w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skupiamy się na konkretnym terytorium 18 gmin z terenu Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany na terenie 18 gmin Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), w podziale na:

1) Fundacja Nauka dla Środowiska - 9 gmin: Barwice, Grzmiąca, w. Szczecinek, Ostrowice, Dobra , Brzeżno, Rąbino, w. Świdwin, Węgorzyno

2) Aktywa Plus - 4 gminy: Radowo Małe, Płoty, Karnice, Brojce

3) 4C Sp. z o.o. - 5 gmin: Dobrzany, Kozielice, Moryń, Krzęcin, Drawno

Działania w projekcie są kontynuacją podjętych wspólnie działań od 2016 roku w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Działania w projekcie zat.: "Społeczna Rewitalizacja" to.:

1) wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 6 liderów i  6 grup mieszkańców (po 5 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne, organizacja dwóch szkoleń miejscowych i dwóch szkoleń wyjazdowych:

a) Szkolenia wyjazdowe – 2 szkolenia 2 dniowe – (18 gmin x min 8 osób) zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne.
b) Szkolenia miejscowe liderów – 2 szkolenia jednodniowe – (18 gmin x min 12 osób) zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

2) realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl