Wyszkoleni strażacy - bezpieczna gmina

projekt "Wyszkoleni strażacy- bezpieczna gmina"


Szanowni Państwo!

Ochotnicza Straz Pożarna w Starej Dąbrowie oraz Biuro Ekonomiczne "Aktywa Plus" z siedzibą w Szczecinie mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie "Wyszkoleni strażacy – bezpieczna gmina”.Okres realizacji projektu: 01.02.2011 – 30.06.2011

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i konferencji

Uczestnikom projektu proponujemy następujące szkolenie oraz konferencję:

1.Szkolenie zat. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ", adresowane jest do mieszkańców gminy Stara Dąbrowa, w szczególności do strażaków/ kandydatów na strażaków, członków Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej, osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego wg Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i uzyskaniem tytułu strażaka-ratownika systemu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia objęte ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Bedą to zajęcia teoretyczne i praktyczne. Razem 66 godzin zajęć dla każdej 12-osobowej grupy uczestników kursu.

Zajęcia na kursie zakończone zostaną egzaminem zewnętrznym.

Uczestnicy po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz tytuł strażaków-ratowników systemu.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia III dekada m-ca marca/ I deka m-ca kwietnia 2011r

Planowany termin egzaminu I dekada m-ca czerwca 2011r.

2. Konferencja odbędzie sie w Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie.

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

- promocję działań przyczyniających się do poprawy sytuacji edukacyjnej na wsi,

- promocję korzyści płynących z formalnego podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych,

- prezentację rezultatów projektu jako efekt działania w partnerstwie na rzecz poprawy warunków

rozwoju edukacji w gminie Stara Dabrowa.

Planowany termin imprezy: 18 czerwiec 2011r.

Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona!

Na Państwa pytania odpowiedzi udzielą Andrzej Majdziński 609501967 lub Emilia Kowalska 508675975

Serdecznie zapraszamy!

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie Kierownik projektu

Andrzej Majdziński Emilia Kowalska

pobierz kartę zgłoszeń

 

 


 

 

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl