Integracja mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW ZIEMI PYRZYCKIEJ

Projekt realizowany będzie od 01marca 2010r. do 31lipca 2010r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach.

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu pyrzyckiego do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie zachęcają mieszkańców powiatu pyrzyckiego do zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym swojej obszaru. Projekt jest szansą dla osób z małych miejscowości i wiosek powiatu pyrzyckiego do przełamania bierności oraz do kształtowania i wzmacniania więzi lokalnej poprzez wspólne szkolenia i Letnią biesiadę przy ognisku.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy młodzież i dorosłych mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności przydatnych do podejmowania aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności oraz nastawionych na własny rozwój w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji, kreowania postaw przedsiębiorczych, poprawy wizerunku i samooceny.

Instytucją nadzorującą projekt jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Obecnie w trakcie realizacji jest szkolenie cykliczne, realizowane w trakcie 3 dni - 10, 17 i 24 kwietnia 2010 roku. Prowadzona jest rekrutacja na wyjazdowe szkolenie ciągłe w dniach 10-14 kwietnia 2010 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt!

ZAPRASZAMY

 

LETNIA BIESIADA PRZY OGNISKU

W ramach projektu „Integracja Mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Dzię-ku-je-my, dzię-ku-jemy !!! -skandowali uczestnicy  Biesiady przy Ognisku, a po jej zakończeniu  pytali, kiedy będzie następna.
Sala Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lipianach „pękała w szwach”, biesiadnicy   śpiewali ciałem i duszą, spontanicznie, entuzjastycznie.
Niewątpliwą zasługą cudownej zabawy był znany wszystkim i lubiany repertuar, na który składały się stare, ale jare piosenki harcerskie, cygańskie, góralskie, intonowane przez zespół seniorów „Swojaki”, publiczność, która perfekcyjnie władała wspólnym językiem, jakim są te właśnie piosenki, a także wodzirej, pani Elżbieta Cichacka (także beneficjentka projektu), dzięki której „Biesiada” tryskała humorem i rozbrzmiewała, prócz piosenki, radosnym śmiechem.

„Letnią Biesiadę przy Ognisku” wzbogacono też o inne atrakcje. Obejrzeć można było wystawę fotograficzną przygotowaną z myślą o uczestnikach projektu Integracja Mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej”. Na zdjęciach widniały okolice z których pochodzili beneficjenci: Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Bielice, Przelewice, Lucin, Swochowo. Były także fotografie ludzi pracujących nad przedsięwzięciem oraz fotograficzne migawki ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu. Dobrze było przypomnieć sobie tych kilka pracowitych i twórczo spędzonych ze sobą dni. 
Uczestnicy projektu, mieszkańcy całego powiatu pyrzyckiego mieli możliwość wspólnego spotkania się przy ognisku i biesiadowania przy przepysznych wyrobach własnej roboty. Były ciasta, sałatki, smalec, a także niezwykłe i oryginalne smakołyki p. Bożeny Fiszer z Przelewic-również uczestniczki projektu.

Letnia biesiada przy ognisku zorganizowana została przez Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu i Biuro Ekonomiczne „Aktywa Plus”w ramach projektu „Integracja Mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy innych regionów Polski, którzy tu trafili całkiem przypadkowo, stwierdzili, że możemy być z siebie dumni. Jesteśmy.

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl