Gminne Centrum Kultury Stara Dąbrowa

Szanowni Państwo

Biuro Ekonomiczne "Aktywa Plus" z siedzibą w Szczecinie wraz z Partnerem Stowarzyszenie Ochotnicza Straz Pożarna ze Starej Dąbrowy mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie "Gminne Centrum Kultury miejscem integracji mieszkańców gminy Stara Dąbrowa”.

Zapraszamy wszystkich mieszkanców Gminy Stara Dąbrowa do udziału w bezpłatnych warsztatach, w imprezie Dzień pieczonego ziemniaka oraz w lokalnej konferencji.

Uczestnikom projektu proponujemy następujące warsztaty, imprezę integracyjną, konferencję:

1.Warsztaty zat. „Finansowanie inicjatyw integracyjnych"- 40 godz. szkoleniowych, adresowane do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu finansowania działań lokalnej społeczności, głównie z zakresu integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej.

Program szkolenie obejmuje m.in.:

· Analizę problemów lokalnej społeczności

· Źródła finansownia inicjatyw:wniosek do FIO, wniosek na zadanie publiczne,

· Tworzenie wnioskow do PO KL 6.3,7.3, 9.5

· Budżet projektu,

· Wyodrębniona księgowość dotacji unijnych,

· Wniosek Beneficjenta o płatność

· Wypracowanie 2 fiszek projektowych POKL,

Planowany termin szkolenia wrzesień/październik 2010r

2. Warsztaty zat.„Komputer w życiu społecznym i zawodowym”- 16 godz. szkoleniowych

Planowany termin szkolenia wrzesień/październik 2010r

3. Impreza integracyjna „Dzień pieczonego ziemniaka”, odbędzie sie w dniu 16 października 2010r. w Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie.Dzień Seniora stwarza okazję do integracji, nawiązania nowych kontaktów, zmotywowania do działania na rzecz Gminy, wyłonienia lokalnej potrawy w ogłoszonym konkursie.

Planowany termin imprezy: 16 październik 2010r godz 17.00

4.Konferencja dedykowana wszystkim mieszkańcom gminy Stara Dabrowa i obejmująca:

- promocję Gminnego Centrum Kultury jako miejsca integracji mieszkańców gminy Stara Dąbrowa

- promocję wypracowanych inicjatyw integracyjnych

- prezentację rezultatów projektu

- prezentację lokalnej potrawy, wyłonionej w konkursie zorganizowanym w dniu pieczonego ziemniaka.

Planowany termin imprezy: 18 grudzień 2010r godz 16.00

Na Państwa pytania i wątpliwości odpowiedzą Alicja Jaźwińska Nr tel.501305935 lub Emilia Kowalska

Nr tel.508675975

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo


nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl