Lokalny animator Stara Dąbrowa

 

Szanowni Państwo

Biuro Ekonomiczne "Aktywa Plus" z siedzibą w Szczecinie wraz z Partnerem Stowarzyszenie Ochotnicza Straz Pożarna ze Starej Dąbrowy mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie "Lokalny animator aktywnej integracji”.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz imprezie integracyjnej-Dzień Seniora wszystkich mieszkanców Gminy Stara Dąbrowa.

Uczestnikom projektu proponujemy następujące szkolenia oraz imprezę integracyjną:

1.Szkolenie zat. „Lokalny animator integracji i aktywizacji", adresowane do sołtysów,członkow rady sołeckiej,działaczy społecznych, osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności przydatnych do podejmowania dzialań zmierzających do pobudzania aktywności mieszkanców wsi oraz nastawionych na własny rozwój w zakresie poprawy wizerunku i samooceny.

Program szkolenie obejmuje m.in.n/w zagadnienia:

· animator integracji i aktywizacji w otoczeniu spoleczno-gospodarczym

· identyfikacja własnych zasobów, poprawa własnego wizerunku, autoprezentacja

· podstawy komunikacji i negocjacji, prowadzenie zebrań, spotkań

· formy organizacji czasu wolnego w małych środowiskach

· aktywne poszukiwanie pracy, elementy pracy socjalnej

· internet jako narzędzie informacji i komunikacji.

· wypracowanie programu aktywnej integracji Gminy Stara Dabrowa.

Planowany termin szkolenia październik/listopad 2010r

2.Dwudniowe szkolenie wyjazdowe zat.„Model Partnerstwa Lokalnego-Szybkie reagowanie na potrzeby lokalnej spolecznosci”,w tym: inicjowanie partnerstwa lokalnego,diagnozowanie problemów, program wsparcia koleżeńskiego, źródła finansowania inicjatyw, wypracowanie oddolnej inicjatywy aktywizującej i integrującej lokalną społeczność Gminy Stara Dąbrowa.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy aktywnych mieszkanców Gminy Stara Dąbrowa, w tym: pracowników samorządu terytorialnego, radnych, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, indywidualnych działaczy społecznych, członków stowarzyszeń itp.

Planowany termin szkolenia: 25-26.IX.2010r Świnoujście OW Meduza

3. Impreza integracyjna „Dzień Seniora”, odbędzie sie w dniu 11 listopada 2010r. w Gminnym Centrum Kultury w Starej Dąbrowie.Dzień Seniora stwarza okazje do nawiazania kontaktów między mieszkańcami Gminy, polepszenia komunikacji z władzami samorządowymi.

Planowany termin imprezy: 11 listopad 2010r godz 13.00

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona!

Na Państwa pytania odpowiedzą Andrzej Majdziński 609501967 lub Emilia Kowalska 508675975

Serdecznie zapraszamy!

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl