Rozwój NGO... powiatu szczecinieckiego

 

Szanowni Państwo!

Biuro Ekonomiczne "Aktywa Plus" z siedzibą w Szczecinie wraz z Partnerem Fundacją "Miłosierdzie i Wiedza" ze Szczecinka mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie "Rozwój organizacji pozarządowych szansą na aktywizację i integrację mieszkańców Powiatu Szczecineckiego".

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i konferencji organizacje pozarządowe t.j. członków, pracowników lub wolontariuszy fundacji, stowarzyszeń, związków, itp. - z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu szczecineckiego (za wyjątkiem miasta Szczecinka).

Uczestnikom projektu proponujemy następujące szkolenia wyjazdowe

1.Trzydniowe szkolenie pt „Zarządzanie organizacją pozarządową.Przedsiębiorczość społeczna", w tym: zarządzanie zasobami kadrowymi / wolontariat: zawieranie umów, rozliczenia z ZUS, dokumentacja kadrowa, zarządzanie finansami, sprawozadania merytoryczne i finansowe, działalność statutowa – odpłatna i nieodpłatna. Działalność pożytku publicznego. Biznes plan. Marketing usług.

Termin szkolenia: 03.09-05.09.2010 r

Miejsce szkolenia: Ustronie Morskie OW ARPOL

2. Dwudniowe szkolenie pt.„Finansowanie i rozliczanie inicjatyw integracyjnych”,w tym: źródła finansowania inicjatyw, budżet, koszty kwalifikowane, opisywanie dokumentów, wniosek o płatność, wyodrębniona księgowość dotacji unijnych.

Termin szkolenia: 18-19.09.2010r

Miejsce szkolenia: Mielno OW Słoneczny Brzeg

3. Trzydniowe szkolenie pt. „Integracja – od pomysłu do projektu”, w tym: analiza problemów lokalnej społeczności, wypracowanie oddolnych inicjatyw aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, przygotowanie fiszek projektowych na konkurs PO KL.

Termin szkolenia: 08-10.10.2010r

Miejsce szkolenia: Mielno OW Słoneczny Brzeg

Każdy uczestnik Projektu otrzyma:

* bezpłatne szkolenie i doradztwo;

* profesjonalną wiedzę i umiejętności przydatne w organizacjach pozarządowych;

* bezpłatne noclegi i wyżywienie;

* częściowy zwrot kosztów dojazdu;

* materiały szkoleniowe i pakiety szkoleniowe.

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://aktywaplus.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny telefon nr: 697755214 lub e-mailowy:  JLIB_HTML_CLOAKING ,

Na Państwa pytania odpowiedzą Mariusz Michalski 697755214 lub Emilia Kowalska 508675975

Serdecznie zapraszamy!

Ekspert d/s promocji, rekrutacji i monitoringu

Mariusz Michalski

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl