zapytania ofertowe

2019

Powiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu: grup inicjatywnych (GI) zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej (PES) oraz istniejących PES (w tym spółdzielni socjalnych) - 01.02.2019

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu: grup inicjatywnych (GI) zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej (PES) oraz istniejących PES (w tym spółdzielni socjalnych) - 09.01.2019


Formularz zapytania ofertowego na przygotowanie oraz realizację doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu: grup inicjatywnych (GI) zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej (PES) oraz istniejących PES (w tym spółdzielni socjalnych) - 09.01.2019


2018

Powiadomienie o wyborze oferty - usługa hotelarsko-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 80 uczestników projektu: grup inicjatywnych zamierzających utworzyć PES oraz istniejących PES, planowanych w latach 2018-2019 - 13.09.2018


Zapytanie ofertowe w formie rozeznania rynku-usługa hotelarsko-gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla 80 uczestników projektu: grup inicjatywnych zamierzających utworzyć PES oraz istniejących PES, planowanych w latach 2018-2019 - 04.09.2018

 

2017

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację zajęć praktycznych kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim - 14.12.2017

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację warsztatów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów kształtowania umiejętności społecznych - 14.12.2017

 

Zapytanie ofertowe na realizację kursu zawodowego: kucharz wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji - 8.11.2017

 

Zapytanie ofertowe na realizację kursu zawodowego: masażysta (I-go i II-go stopnia) - 2.10.2017


Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego: opieka osób starszych, chorych i osób niepełnosprawnych z językiem niemieckim - 26.09.2017


Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków - 26.09.2017

 


 

2016

Rozeznanie ceny z dnia 20.12.2016


 

2013

Rozstrzygnięcie zapytania na usługi marketingowe

 

Usługi marketingowe

 

Specjalista ds. info DP

 

Specjalista ds. rekrutacji

 

Specjalista ds. rekrutacji

 

Zapytanie ofertowe doradztwo i usługi OWES

 

Zapytanie ofertowe trenerzy OWES


 

2012

Animator DP OWES

nawigacja strony

dane kontaktowe

Aktywa Plus Emilia Kowalska

ul.Bolesława Smiałego 39/2

70-351 Szczecin

NIP: 851-167-76-76

e-mail: emiliakowalska@aktywaplus.pl